A izgonit întunericul neființei care se înălța înaintea mea

Și iată, într’o Sâmbătă Mare (poate a anului 1924), Lumina m’a cercetat după împărtășanie și am simțit-o ca atingerea Dumnezeieștii vecinicii de duhul meu. Lină, plină de pace și de dragoste, Lumina a rămas cu mine trei zile. A izgonit întunericul neființei care se înălța înaintea mea. Eu – am înviat; și în mine, și cu mine a înviat întreaga lume. Cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur de la sfârșitul slujbei de Paști mi s’au înfățișat în cutremurătoarea lor putere: „Înviat-au  Hristos, și nici un mort în mormânturi.” Istovit pană atunci de viziunea morții atotcuprinzătoare, în acea clipă trăiam: Da, și sufletul meu a înviat, și pe nimeni de acum nu mai văd ca mort… Dacă Dumnezeu este așa, atunci mai curând trebuie să părăsesc toate și să caut să mă unesc numai cu El.

La sfârșitul zilelor mele m’am hotărât să vorbesc fraților mei despre ceea ce nu aș fi îndrăznit mai înainte, socotindu-o o o lipsă de bună cuviință. Orișicât de neînsemnat aș fi în toate privințele, faptul rămâne fapt: Dumnezeu Tatăl a binevoit către mine, precum îndeobște îi este propriu a binevoi către toți cei cu inima zdrobită (cf. Ps. 50: 18); El m’a tras către Fiul Său cel iubit, iar Fiul m’a ridicat din nefericita mea cădere (cf. Io. 6:37-40 și 44-47). Duhul Sfânt, Carele de la Tatăl purcede, mi-a dat să trăiesc cea „mare taină a bunei-cinstiri: Dumnezeu S’au arătat în trup, S’au îndreptățit în Duh” (1 Tim. 3:16).

Acum știu că, în afara unei astfel de credințe, stările trăite de mine ar fi fost de negândit. Și într’o experiență încă nedeplină este cu putință credința, care mai apoi va să crească, în vârtutea harului revărsat asupra omului. Dau mărturie că atunci când o puternică scârbă de sine, în starea de păcat, ne adâncește într’o rugăciune către Hristos care ne smulge din ghearele chingilor patimilor și ale materiei, simțământul Dumnezeieștii vecinicii este atât de puternic, încât nici o logică și nici o psihanaliză nu ne-ar putea clătina învederarea.

Arhimandritul Sofronie, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, Editura Accent Print, Suceava, 2015, pp. 172-173.

Puteți cumpăra cartea Vom vedea pe Dumnezeu precum este accesând acest link: https://l.profitshare.ro/l/4774611

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *