El avea tocmai însușirile care ne lipseau nouă, românilor

„El (Regele Carol I) avea tocmai însușirile care ne lipseau nouă, românilor”. (…) „Într-o țară care n-avea noțiunea timpului, regele Carol aducea simțul exactității matematice (…). Într-o țară de aproximație în toate, el a adus conștiinciozitatea impusă până la meticulozitatea germană. Într-o țară de zvâcnituri, de entuziasm violent și de descurajare pripită sau cel puțin de rapidă plictiseală, el a adus o stăruință nezdruncinată, liniștită și regulată ca bătăile numeroaselor orologii ce umpleau apartamentele sale. Într-o țară plină de nerăbdare și de neastâmpăr, el a adus răbdarea care știe să pregătească și astâmpărul care știe să-i mențină seninătatea (…), într-o țară cu mentalitate orientală, el a adus un spirit occidental în vremea tocmai când acea țară se străduia să se avânte în marea vâltoare a civilizațiunii occidentale (…), într-o țară care, din cauza vicisitudinilor ei istorice, nu era obișnuită cu planuri dinainte făcute și bine definitivate, el a venit urmând un scop precis, a făcut un program și l-a îndeplinit întocmai”.

I. G. Duca despre Regele Carol I

Extras din Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Ediția a 4-a, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2008, p. 235.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *